13. 10. 2019  23:15 Koloman
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PUŠKÁR, B. Aplikácia konceptu inteligentnej budovy. Eurostav, 25. s. 10--13.

Originálny názov: Aplikácia konceptu inteligentnej budovy
Anglický názov:
Autor: doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD. (100%)
Pracovisko: Ústav architektúry obytných budov
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Eurostav
Číslo zväzku (ročník): 25
Od strany: 10
Do strany: 13
Počet strán: 4
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.
Posledná zmena: 20.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Eurostav. 2019.

Originálny názov: Eurostav
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 02.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)