25. 5. 2020  2:53 Urban
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BACOVÁ, A. -- MAJZLANOVÁ, D. -- BERGEROVÁ, K. Relation between private and public spaces of collective housing at the example of Bratislava and Tbilisi. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, s. 18--22.

Originálny názov:
Relation between private and public spaces of collective housing at the example of Bratislava and Tbilisi
Slovenský názov:
Autor:
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. (34%)
MArch Daniela Majzlanová (33%)
Ing. arch. Katarína Bergerová (33%)
Pracovisko:
Ústav architektúry obytných budov
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Podnázov:
Od strany:
18
Do strany:
22
Počet strán:
5
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
Posledná zmena:
09.03.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019.

Originálny názov: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
16.11.2019 22:21 (Import dát z knižnice)