17. 10. 2019  7:05 Hedviga
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ONDRUŠOVÁ, K. Architecture of the National Bank of Czechoslovakia in the Territory of Present-day Slovakia (1918 - 1938). In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronický zdroj]. 2019, s. 18--22.

Originálny názov: Architecture of the National Bank of Czechoslovakia in the Territory of Present-day Slovakia (1918 - 1938)
Slovenský názov:
Autor: Mgr. Katarína Ondrušová (100%)
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronický zdroj]
Podnázov:
Od strany: 18
Do strany: 22
Počet strán: 5
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Katarína Ondrušová
Posledná zmena: 23.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronický zdroj]. 2019.

Originálny názov: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronický zdroj]
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 08.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)