19. 2. 2020  1:12 Vlasta
Akademický informační systém

Fakulta architektúry - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BACOVÁ, A. V hlavnej úlohe vila Tugendhat. Arch, 24. s. 62.

Originální název: V hlavnej úlohe vila Tugendhat
Anglický název:
Autor: doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. (100%)
Pracoviště: Ústav architektúry obytných budov
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Arch
Číslo svazku (ročník): 24
Od strany: 62
Do strany: 62
Počet stran: 1
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
Poslední změna: 09.03.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Arch. 2019.

Originální název: Arch
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 09.03.2019 22:20 (Import dat z knihovny)