18. 11. 2019  3:00 Eugen
Akademický informační systém

Fakulta architektúry - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KUČEROVÁ, M. Tienidlo svetelného zdroja na upevnenie na stenu a polica : prihláška dizajnu102-2018, číslo dizajnu 28603. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2019.

Originální název: Tienidlo svetelného zdroja na upevnenie na stenu a polica : prihláška dizajnu102-2018, číslo dizajnu 28603
Anglický název:
Autor: Ing. Markéta Kučerová (100%)
Pracoviště: Ústav interiéru a výstavníctva
Druh publikace: monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
ISBN:
Nakladatel: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Místo vydání: Banská Bystrica
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: AGJ Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov, prihlášky ochranných známok, žiadosti o udelenie dodatkových ochranných osvedčení, prihlášky topografií polovodičových výrobkov, prihlášky označení pôvodu výrobkov, prihlášky zemepisných označení výrobkov, prihlášky na udelenie šľachtiteľských osvedčení
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Markéta Kučerová
Poslední změna: 09.03.2019 22:21 (Import dat z knihovny)