24. 1. 2020  18:10 Timotej
Akademický informační systém

Fakulta architektúry - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VOZÁROVÁ, T. O výskume CITA z Kodane. Spektrum, 25. s. 30--31.

Originální název: O výskume CITA z Kodane
Anglický název:
Autor: Ing. arch. Tatiana Vozárová, PhD. (100%)
Pracoviště: Ústav architektúry občianskych budov
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Spektrum
Číslo svazku (ročník): 25
Od strany: 30
Do strany: 31
Počet stran: 2
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. arch. Tatiana Vozárová, PhD.
Poslední změna: 09.03.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Spektrum. 2019.

Originální název: Spektrum
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 06.04.2019 22:21 (Import dat z knihovny)