13. 10. 2019  23:32 Koloman
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VOZÁROVÁ, T. O výskume CITA z Kodane. Spektrum, 25. s. 30--31.

Originálny názov: O výskume CITA z Kodane
Anglický názov:
Autor: Ing. arch. Tatiana Vozárová, PhD. (100%)
Pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Spektrum
Číslo zväzku (ročník): 25
Od strany: 30
Do strany: 31
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. arch. Tatiana Vozárová, PhD.
Posledná zmena: 09.03.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Spektrum. 2019.

Originálny názov: Spektrum
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 06.04.2019 22:21 (Import dát z knižnice)