19. 10. 2019  0:18 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VOZÁROVÁ, T. -- ŠIMKOVIČ, V. Psychological traits as an influence on architectural creation. World Transactions on Engineering and Technology Education, 17. s. 115--120.

Originálny názov: Psychological traits as an influence on architectural creation
Slovenský názov:
Autor: Ing. arch. Tatiana Vozárová, PhD. (50%)
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. (50%)
Pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: World Transactions on Engineering and Technology Education
Číslo zväzku (ročník): 17
Od strany: 115
Do strany: 120
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. arch. Tatiana Vozárová, PhD.
Posledná zmena: 30.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

World Transactions on Engineering and Technology Education. 2019.

Originálny názov: World Transactions on Engineering and Technology Education
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 09.03.2019 22:21 (Import dát z knižnice)