21. 2. 2020  11:41 Eleonóra
Akademický informační systém

Fakulta architektúry - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ZAIČEK, M. -- MORAVČÍKOVÁ, H. Architektonické a urbanistické koncepcie modernizmu a tradičné mesto. Neskorý modernizmus v prostredí slovenských kúpeľov. Disertační práce. 2019. 167 s.

Originální název: Architektonické a urbanistické koncepcie modernizmu a tradičné mesto. Neskorý modernizmus v prostredí slovenských kúpeľov.
Anglický název: Late modernism in the Slovak spa localities
Český název:
Autor: Mgr. art. Martin Zaiček, PhD. (100%)
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
Pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Disertační práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 167
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: architecture, post-war modernism, neskorý modernizmus, healing spa resorts, architektúra, kúpele
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. art. Martin Zaiček, PhD.
Poslední změna: 07.09.2019 22:21 (Import dat z knihovny)