24. 6. 2019  21:27 Ján
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ZAIČEK, M. -- MORAVČÍKOVÁ, H. Architektonické a urbanistické koncepcie modernizmu a tradičné mesto. Neskorý modernizmus v prostredí slovenských kúpeľov. Dizertačná práca. 2019.

Originálny názov: Architektonické a urbanistické koncepcie modernizmu a tradičné mesto. Neskorý modernizmus v prostredí slovenských kúpeľov.
Anglický názov: Late modernism in the Slovak spa localities
Český názov:
Autor: Mgr. art. Martin Zaiček, PhD.
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: architecture, post-war modernism, neskorý modernizmus, healing spa resorts, architektúra, kúpele
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Mgr. art. Martin Zaiček, PhD.
Posledná zmena: 09. 03. 2019, 22:21 (Import dát z knižnice)