16. 12. 2019  8:47 Albína
Akademický informační systém

Fakulta architektúry - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VITKOVÁ, Ľ. Železničné stanice ako súčasť koncepcie Smart City, overovacie štúdie pre Bratislavu. Inžinierske stavby :, 67. s. 49--51.

Originální název: Železničné stanice ako súčasť koncepcie Smart City, overovacie štúdie pre Bratislavu
Anglický název:
Autor: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (100%)
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Inžinierske stavby :
Číslo svazku (ročník): 67
Od strany: 49
Do strany: 51
Počet stran: 3
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Poslední změna: 16.03.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Inžinierske stavby :.

Originální název: Inžinierske stavby :
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace: ostatní
Rok uplatnění:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
Rok odeslání:
Poslední změna: 16.03.2019 22:20 (Import dat z knihovny)