13. 10. 2019  23:43 Koloman
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VITKOVÁ, Ľ. Železničné stanice ako súčasť koncepcie Smart City, overovacie štúdie pre Bratislavu. Inžinierske stavby :, 67. s. 49--51.

Originálny názov: Železničné stanice ako súčasť koncepcie Smart City, overovacie štúdie pre Bratislavu
Anglický názov:
Autor: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (100%)
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Inžinierske stavby :
Číslo zväzku (ročník): 67
Od strany: 49
Do strany: 51
Počet strán: 3
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Posledná zmena: 16.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Inžinierske stavby :.

Originálny názov: Inžinierske stavby :
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 16.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)