17. 10. 2019  8:27 Hedviga
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LÜLEY, M. Zelená architektúra? Skúsme doslovne. Eurostav, 25. s. 52--53.

Originálny názov: Zelená architektúra? Skúsme doslovne...
Anglický názov:
Autor: MArch Marek Lüley (100%)
Pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Eurostav
Číslo zväzku (ročník): 25
Od strany: 52
Do strany: 53
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: MArch Marek Lüley
Posledná zmena: 23.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Eurostav. 2019.

Originálny názov: Eurostav
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 23.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)