25. 5. 2020  4:44 Urban
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VOJTEKOVÁ, E. -- VANEK, M. Energeticky plusová budova radnice. Eurostav, 25. s. 50--51.

Originálny názov:
Energeticky plusová budova radnice
Anglický názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum: Eurostav
Číslo zväzku (ročník):
25
Od strany: 50
Do strany: 51
Počet strán:
2
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie:
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.
Posledná zmena: 23.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Eurostav. 2019.

Originálny názov:
Eurostav
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 23.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)