4. 8. 2020  16:17 Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TÓTHOVÁ, Z. Záhradné vily - odkaz starých Záluh. Arch, 24. s. 26--31.

Originálny názov: Záhradné vily - odkaz starých Záluh
Anglický názov:
Autor:
doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD. (50%)
Pracovisko:
Ústav architektúry obytných budov
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum: Arch
Číslo zväzku (ročník): 24
Od strany: 26
Do strany:
31
Počet strán:
6
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 30.03.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Arch. 2019.

Originálny názov: Arch
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 30.03.2019 22:21 (Import dát z knižnice)