23. 7. 2019  13:45 Oľga
Akademický informační systém

Fakulta architektúry - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SELCOVÁ, Ľ. "Finale Grande" medzinárodnej študentskej súťaže Xella. Arch, 24. s. 60--63.

Originální název: "Finale Grande" medzinárodnej študentskej súťaže Xella
Anglický název:
Autor: doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD. (100%)
Pracoviště: Ústav architektúry obytných budov
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Arch
Číslo svazku (ročník): 24
Od strany: 60
Do strany: 63
Počet stran: 4
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Poslední změna: 30. 03. 2019, 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Arch. 2019.

Originální název: Arch
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 30. 03. 2019, 22:21 (Import dat z knihovny)