17. 10. 2019  0:36 Hedviga
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FAZLI, M. -- KOVÁČ, B. Transformácia neformálnych osád v Kábule, Afganistan. Dizertačná práca. 2019. 151 s.

Originálny názov: Transformácia neformálnych osád v Kábule, Afganistan
Anglický názov: Transformation of informal settlements in Kabul, Afghanistan
Český názov:
Autor: Ing. arch. Mirwais Fazli, PhD. (100%)
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 151
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Kabul, úprava pozemkov, housing, Afganistan, Kábul, transformation, informal settlements, land readjustment, Afghanistan, neformálnych osád, transformácia, bývanie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. arch. Mirwais Fazli, PhD.
Posledná zmena: 07.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)