18. 10. 2019  22:49 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUMOROVITZOVÁ, J. Zo svetla do tmy a cestou späť. Atrium, 16. s. 108--110.

Originálny názov: Zo svetla do tmy a cestou späť
Anglický názov:
Autor: Jana Kumorovitzová (100%)
Pracovisko: Ústav dizajnu
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Atrium
Číslo zväzku (ročník): 16
Od strany: 108
Do strany: 110
Počet strán: 3
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
Posledná zmena: 13.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Atrium. 2019.

Originálny názov: Atrium
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 23.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)