28. 1. 2020  16:41 Alfonz
Akademický informační systém

Fakulta architektúry - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PIFKO, H. BIM a udržateľná architektúra. Eurostav, 25. s. 50--51.

Originální název: BIM a udržateľná architektúra
Anglický název:
Autor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc. (100%)
Pracoviště: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Eurostav
Číslo svazku (ročník): 25
Od strany: 50
Do strany: 51
Počet stran: 2
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Poslední změna: 20.04.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Eurostav. 2019.

Originální název: Eurostav
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 20.04.2019 22:20 (Import dat z knihovny)