18. 10. 2019  22:55 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠIMKOVIČ, V. -- VOZÁROVÁ, T. Bratislava a more /: Geológia Bratislavy ako inšpirácia architektonickej tvorby. Bratislava : Spektrum STU, 2019. 116 strany. ISBN 978-80-227-4908-4.

Originálny názov: Bratislava a more /: Geológia Bratislavy ako inšpirácia architektonickej tvorby
Anglický názov: Bratislava and Sea.
Český názov:
Editor: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. (50%)
Ing. arch. Tatiana Vozárová, PhD. (50%)
Pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-227-4908-4
Vydavateľ: Spektrum STU
Miesto vydania: Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán: 116
Typ rozsahu: strany
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: lodná doprava, rieka Dunaj, geológia, Bratislava, tektonika, architektúra, príroda
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Posledná zmena: 04.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)