19. 10. 2019  0:16 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOČLÍK, D. Sídliskový byt 21. storočia. Arch, 24. s. 47--51.

Originálny názov: Sídliskový byt 21. storočia
Anglický názov:
Autor: Ing. Dušan Kočlík, ArtD. (100%)
Pracovisko: Ústav interiéru a výstavníctva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Arch
Číslo zväzku (ročník): 24
Od strany: 47
Do strany: 51
Počet strán: 5
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Dušan Kočlík, ArtD.
Posledná zmena: 04.05.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Arch. 2019.

Originálny názov: Arch
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 04.05.2019 22:21 (Import dát z knižnice)