15. 10. 2019  1:15 Terézia
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUBALIAKOVÁ, R. Bývanie v mestách 21. storočia: medzinárodná konferencia na tému zdravého bývania v mestách. Arch, 24. s. 59--60.

Originálny názov: Bývanie v mestách 21. storočia: medzinárodná konferencia na tému zdravého bývania v mestách
Anglický názov:
Autor: Ing. arch. Radka Kubaliaková (100%)
Pracovisko: Ústav architektúry obytných budov
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Arch
Číslo zväzku (ročník): 24
Od strany: 59
Do strany: 60
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. arch. Radka Kubaliaková
Posledná zmena: 04.05.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Arch. 2019.

Originálny názov: Arch
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 04.05.2019 22:21 (Import dát z knižnice)