18. 10. 2019  23:03 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SOPIROVÁ, A. -- BRADOVÁ, I. Public Amenities in Rural Suburban Settlements in Bratislava's Hinterland. European Countryside, 11. s. 98--123.

Originálny názov: Public Amenities in Rural Suburban Settlements in Bratislava's Hinterland
Anglický názov: Občianska vybavenosť v prímestských vidieckych sídlach zázemia Bratislavy
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (50%)
Ivana Bradová (50%)
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: European Countryside
Číslo zväzku (ročník): 11
Od strany: 98
Do strany: 123
Počet strán: 26
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: quantitative indicators, quality of life
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Posledná zmena: 11.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

European Countryside. 2019.

Originálny názov: European Countryside
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 11.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)