24. 7. 2019  2:39 Vladimír
Akademický informační systém

Fakulta architektúry - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

LEGÉNY, J. -- GREGOR, P. Role of research in architectural education at FA-STU. World Transactions on Engineering and Technology Education, 17. s. 140--145.

Originální název: Role of research in architectural education at FA-STU
Slovenský název:
Autor: Ing. arch. Ján Legény, PhD. (50%)
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (50%)
Pracoviště: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: World Transactions on Engineering and Technology Education
Číslo svazku (ročník): 17
Od strany: 140
Do strany: 145
Počet stran: 6
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. arch. Ján Legény, PhD.
Poslední změna: 11. 05. 2019, 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

World Transactions on Engineering and Technology Education. 2019.

Originální název: World Transactions on Engineering and Technology Education
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 11. 05. 2019, 22:20 (Import dat z knihovny)