17. 10. 2019  7:08 Hedviga
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MAZANCOVÁ, E. Stimulačné prvky v tvare piškót: číslo prihlášky dizajnu 100-2018, číslo dizajnu 28628. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2019.

Originálny názov: Stimulačné prvky v tvare piškót: číslo prihlášky dizajnu 100-2018, číslo dizajnu 28628
Anglický názov: Rusk-shaped stimulation elements.
Autor: Mgr. art. Eva Mazancová (100%)
Pracovisko: Ústav interiéru a výstavníctva
Druh publikácie: monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
ISBN:
Vydavateľ: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Miesto vydania: Banská Bystrica
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AGJ Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov, prihlášky ochranných známok, žiadosti o udelenie dodatkových ochranných osvedčení, prihlášky topografií polovodičových výrobkov, prihlášky označení pôvodu výrobkov, prihlášky zemepisných označení výrobkov, prihlášky na udelenie šľachtiteľských osvedčení
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. art. Eva Mazancová
Posledná zmena: 11.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)