18. 6. 2019  5:19 Vratislav
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FEČKANINOVÁ, J. -- ŽITŇANSKÝ, M. Architektúra školy architektúry. Dizertačná práca. 2019.

Originálny názov: Architektúra školy architektúry
Anglický názov: Architecture of School of Architecture
Český názov:
Autor: Ing. arch. Jana Fečkaninová, PhD.
doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: studio, škola, pedagogy, škola architektúry, ateliér, unit, typology of architectural school, school of architecture, school, typológia architektonickej školy, pedagogika
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Jana Fečkaninová, PhD.
Posledná zmena: 18. 05. 2019, 22:21 (Import dát z knižnice)