11. 12. 2019  9:14 Hilda
Akademický informační systém

Fakulta architektúry - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

FILOVÁ, N. -- ROLLOVÁ, L. Impact of Architecture on Children's Museum Visitors. In SGEM 2019. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts. Conference Proceedings. Vol. 6 Science & Arts. Sofia: STEF92 Technology, 2019, s. 481--488. ISBN 978-619-7408-75-1.

Originální název: Impact of Architecture on Children's Museum Visitors
Slovenský název:
Autor: Ing. arch. Natália Filová (60%)
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. (40%)
Pracoviště: Ústav architektúry občianskych budov
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: SGEM 2019. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts. Conference Proceedings. Vol. 6 Science & Arts
Podnázev:
Od strany: 481
Do strany: 488
Počet stran: 8
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. arch. Natália Filová
Poslední změna: 25.05.2019 22:25 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

SGEM 2019. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts. Conference Proceedings. Vol. 6 Science & Arts. Sofia: STEF92 Technology, 2019. ISBN 978-619-7408-75-1.

Originální název: SGEM 2019. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts. Conference Proceedings. Vol. 6 Science & Arts
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-619-7408-75-1
Nakladatel: STEF92 Technology
Místo vydání: Sofia
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 01.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)