23. 10. 2019  7:51 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FILOVÁ, N. -- ROLLOVÁ, L. Impact of Architecture on Children's Museum Visitors. In SGEM 2019. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts. Conference Proceedings. Vol. 6 Science & Arts. Sofia: STEF92 Technology, 2019, s. 481--488. ISBN 978-619-7408-75-1.

Originálny názov: Impact of Architecture on Children's Museum Visitors
Slovenský názov:
Autor: Ing. arch. Natália Filová (60%)
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. (40%)
Pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: SGEM 2019. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts. Conference Proceedings. Vol. 6 Science & Arts
Podnázov:
Od strany: 481
Do strany: 488
Počet strán: 8
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. arch. Natália Filová
Posledná zmena: 25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

SGEM 2019. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts. Conference Proceedings. Vol. 6 Science & Arts. Sofia: STEF92 Technology, 2019. ISBN 978-619-7408-75-1.

Originálny názov: SGEM 2019. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts. Conference Proceedings. Vol. 6 Science & Arts
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-619-7408-75-1
Vydavateľ: STEF92 Technology
Miesto vydania: Sofia
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 01.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)