15. 10. 2019  19:44 Terézia
Akademický informační systém

Fakulta architektúry - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JOKLOVÁ, V. OIKONET: Globálna multidisciplinárna platforma pre výskum a vzdelávanie v oblasti bývania. Typ projektu: ERASMUS LIFE LONG LEARNING PROGRAMME - NETWORKING, 2013-2016. Informačné listy FA STU, 26. s. 15.

Originální název: OIKONET: Globálna multidisciplinárna platforma pre výskum a vzdelávanie v oblasti bývania. Typ projektu: ERASMUS LIFE LONG LEARNING PROGRAMME - NETWORKING, 2013-2016
Anglický název:
Autor: doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD. (100%)
Pracoviště: Ústav výtvarnej tvorby a multimédií
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Informačné listy FA STU
Číslo svazku (ročník): 26
Od strany: 15
Do strany: 15
Počet stran: 1
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.
Poslední změna: 25.05.2019 22:25 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Informačné listy FA STU. 2019.

Originální název: Informačné listy FA STU
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 25.05.2019 22:25 (Import dat z knihovny)