29. 10. 2020  15:11 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry a dizajnu - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JOKLOVÁ, V. OIKONET: Globálna multidisciplinárna platforma pre výskum a vzdelávanie v oblasti bývania. Typ projektu: ERASMUS LIFE LONG LEARNING PROGRAMME - NETWORKING, 2013-2016. Informačné listy FA STU, 26. s. 15.

Originálny názov:
OIKONET: Globálna multidisciplinárna platforma pre výskum a vzdelávanie v oblasti bývania. Typ projektu: ERASMUS LIFE LONG LEARNING PROGRAMME - NETWORKING, 2013-2016
Anglický názov:
Autor:
Pracovisko: Ústav výtvarnej tvorby a multimédií
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum: Informačné listy FA STU
Číslo zväzku (ročník): 26
Od strany: 15
Do strany:
15
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.
Posledná zmena:
25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Informačné listy FA STU. 2019.

Originálny názov: Informačné listy FA STU
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)