24. 10. 2019  7:18 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SMATANOVÁ, K. Contemporary Urban Challenges: Zahraničný vzdelávací projekt. Informačné listy FA STU, 26. s. 16.

Originálny názov: Contemporary Urban Challenges: Zahraničný vzdelávací projekt
Anglický názov:
Autor: Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD. (100%)
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Informačné listy FA STU
Číslo zväzku (ročník): 26
Od strany: 16
Do strany: 16
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD.
Posledná zmena: 25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Informačné listy FA STU. 2019.

Originálny názov: Informačné listy FA STU
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)