22. 9. 2019  2:17 Móric
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOTRADYOVÁ, V. -- ŠÍP, L. -- UHRÍK, M. -- VARGA, T. Praktické (Hand-on) projekty - je na ne fakulta architektúry pripravená?: Pozorovateľňa Duna - projekt EHP Slovensko. Informačné listy FA STU, 26. s. 19.

Originálny názov: Praktické (Hand-on) projekty - je na ne fakulta architektúry pripravená?: Pozorovateľňa Duna - projekt EHP Slovensko
Anglický názov:
Autor: doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. (25%)
Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD. (25%)
Mgr. art. Martin Uhrík, PhD. (25%)
Ing. arch. Tibor Varga, PhD. (25%)
Pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Ústav interiéru a výstavníctva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Informačné listy FA STU
Číslo zväzku (ročník): 26
Od strany: 19
Do strany: 19
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.
Posledná zmena: 25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Informačné listy FA STU. 2019.

Originálny názov: Informačné listy FA STU
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)