25. 5. 2020  1:21 Urban
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BARTOŠOVÁ, N. Waterfronts as Integral Part of Cities: Adaptation and Re-Use of Harbour's Industrial Heritage in Bratislava. In SGEM 2019. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts. Conference Proceedings. Vol. 6 Science & Arts. Sofia: STEF92 Technology, 2019, s. 657--664. ISBN 978-619-7408-75-1.

Originálny názov:
Waterfronts as Integral Part of Cities: Adaptation and Re-Use of Harbour's Industrial Heritage in Bratislava
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: SGEM 2019. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts. Conference Proceedings. Vol. 6 Science & Arts
Podnázov:
Od strany:
657
Do strany: 664
Počet strán:
8
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 01.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

SGEM 2019. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts. Conference Proceedings. Vol. 6 Science & Arts. Sofia: STEF92 Technology, 2019. ISBN 978-619-7408-75-1.

Originálny názov: SGEM 2019. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts. Conference Proceedings. Vol. 6 Science & Arts
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-619-7408-75-1
Vydavateľ: STEF92 Technology
Miesto vydania:
Sofia
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
01.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)