23. 9. 2019  13:46 Zdenka
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOLLÁROVÁ, D. -- BÁTOR, J. Dom meditácie, Bratislava. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Dom meditácie, Bratislava
Anglický názov: Meditation house, Bratislava
Český názov:
Autor: Ing. arch. Denisa Kollárová
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
Pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: meditácia, meditation, yoga, atmosphere, atmosféra, jóga
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Denisa Kollárová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)