18. 9. 2019  0:17 Eugénia
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FUCKULÁKOVÁ, N. -- PAŇÁK, P. Detský svet, Laveno - Mombello, Taliansko. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Detský svet, Laveno - Mombello, Taliansko
Anglický názov: Kid´s factory, Laveno - Mombello, Italy
Český názov:
Autor: Ing. arch. Natália Fuckuláková
Ing. arch. Pavel Paňák
Pracovisko: Fakulta architektúry
Ústav architektúry obytných budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: factory, fairytale, children´s world, education, rozprávkové obrazy, detský svet, továreň, vzdelanie, workshops, workshopy
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Natália Fuckuláková
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)