18. 9. 2019  19:52 Eugénia
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KYPUS, J. -- PAŇÁK, P. Medzi líniami - expanzia centra Žiliny. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Medzi líniami - expanzia centra Žiliny
Anglický názov: Between the lines - expansion of central part of Žilina
Český názov:
Autor: Ing. arch. Jakub Kypus
Ing. arch. Pavel Paňák
Pracovisko: Fakulta architektúry
Ústav architektúry obytných budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: peší, rozvoj, verejný priestor, public space, železnica, development, railway, Žilina, pedestrian
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Jakub Kypus
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)