19. 9. 2019  10:16 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LE, M H. -- PAŇÁK, P. Obytná zóna Crescenzago - Miláno. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Obytná zóna Crescenzago - Miláno
Anglický názov: Residential area Crescenzago - Miláno
Český názov:
Autor: Ing. arch. Minh Hoang Le
Ing. arch. Pavel Paňák
Pracovisko: Fakulta architektúry
Ústav architektúry obytných budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: revitalizácia, verejný priestor, revitalization, mix used, Miláno, public space, Milano, polyfunkčný objekt, collective housing, kolektívne bývanie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Minh Hoang Le
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)