17. 9. 2019  2:43 Olympia
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MASNÝ, J. -- PAŇÁK, P. Rekreačné-evakuačné stredisko. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Rekreačné-evakuačné stredisko
Anglický názov: Recreation and evacuation center
Český názov:
Autor: Ing. arch. Jakub Masný
Ing. arch. Pavel Paňák
Pracovisko: Fakulta architektúry
Ústav architektúry obytných budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Earthquake, Evacuation, Christchurch, Resilience, Nový Zéland, Concrete, New Zealand, Rekreácia, Recreation, Zemetrasenie, Evakuácia, Betón
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Jakub Masný
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)