22. 9. 2019  11:52 Móric
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TRNKOVÁ, M. -- KUSÝ, M. Kultúrno-duchovné centrum s ústredným sakrálnym priestorom, Trnavské mýto. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Kultúrno-duchovné centrum s ústredným sakrálnym priestorom, Trnavské mýto
Anglický názov: Cultural and spiritual center with central sacral space, Trnavské mýto
Český názov:
Autor: Ing. arch. Mária Trnková
Ing. arch. Martin Kusý
Pracovisko: Fakulta architektúry
Ústav architektúry obytných budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: sacred space, pastoračné centrum, sakrálny priestor, cultural and spiritual centre, Istropolis
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Mária Trnková
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)