20. 10. 2019  11:13 Vendelín
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PAĽUCHOVÁ, M. -- MAZALÁN, P. Múzeum Boucher de Perthes, Abbeville - interiér. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Múzeum Boucher de Perthes, Abbeville - interiér
Anglický názov: Museum of the Boucher de Perthes, Abbeville - interior
Český názov:
Autor: Ing. arch. Martina Paľuchová
Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD.
Pracovisko: Ústav interiéru a výstavníctva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: taxidermia, múzeum, taxidermy, archeológia, archeology, museum
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Martina Paľuchová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)