23. 9. 2019  2:41 Zdenka
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BRABCOVÁ, L. -- HUMAJ, P. Bábkové divadlo. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Bábkové divadlo
Anglický názov: Puppet Theatre
Český názov:
Autor: Mgr. art. Lenka Brabcová
doc. akad. soch. Peter Humaj
Pracovisko: Ústav dizajnu
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: ľudové rozprávky, deti, puppet theatre, kids, bábkové divadlo, folk tales
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Mgr. art. Lenka Brabcová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)