16. 12. 2019  7:59 Albína
Akademický informační systém

Fakulta architektúry - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ASCHENBRIEROVÁ, V. -- KRÁĽOVÁ, E. Nová Maša - Ferdinandova huta, urbanisticko-architektonická štúdia revitalizácie bývalého hutníckeho areálu. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Nová Maša - Ferdinandova huta, urbanisticko-architektonická štúdia revitalizácie bývalého hutníckeho areálu
Anglický název: Nová Maša - Ferdinand´s ironwork, urban-architectural study of the revitalization of the former metallurgical complex
Český název:
Autor: Ing. arch. Veronika Aschenbrierová
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: revitalizácia, železiarstvo, ironwork, revitalization, inustry heritage, priemyselné dedičstvo, rurálna krajina, rural landscape
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Veronika Aschenbrierová
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)