14. 10. 2019  3:43 Boris
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ĎUĎAJOVÁ, A. -- MAJCHER, S. Mestský polyfunkčný komplex Harbour City. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Mestský polyfunkčný komplex Harbour City
Anglický názov: Multifunctional Harbor City Complex
Český názov:
Autor: Ing. arch. Andrea Ďuďajová
Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.
Pracovisko: Ústav architektúry obytných budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: residential, pristav, polyfunkcia, bytové domy, living, harbour
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Andrea Ďuďajová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)