25. 10. 2020  9:07 Aurel
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry a dizajnu - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GOGAĽOVÁ, M. -- MAJCHER, S. Dream Tower, Praha, Nové Butovice. Diplomová práca. Bratislava: 2019.

Originálny názov:
Dream Tower, Praha, Nové Butovice
Anglický názov:
Dream Tower, Praha, Nové Butovice
Český názov:
Autor:
Ing. arch. Mária Gogaľová
Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.
Pracovisko:
Ústav architektúry obytných budov
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Bratislava
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: urbanizmus, housing, výšková budova, architecture, kancelárie, office, Praha, highrise buildign, urbanism, bývanie, architektúra
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)