14. 10. 2019  18:45 Boris
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HALČÁKOVÁ, L. -- MAJCHER, S. Mestský polyfunkčný komplex Harbour City. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Mestský polyfunkčný komplex Harbour City
Anglický názov: Multifunctional Harbor City Complex
Český názov:
Autor: Ing. arch. Lenka Halčáková
Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.
Pracovisko: Ústav architektúry obytných budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: civic amenities, bytový komplex, greenery, návrh zástavby, zeleň, residential complex, housing development, občianska vybavenosť
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Lenka Halčáková
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)