19. 9. 2019  8:31 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JAKEŠ, E. -- ZÁVODNÝ, Ľ. Dream Tower, Praha, Nové Butovice. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Dream Tower, Praha, Nové Butovice
Anglický názov: Dream Tower, Praha, Nové Butovice
Český názov:
Autor: Ing. arch. Erik Jakeš
Ing. arch. Ľubomír Závodný
Pracovisko: Ústav architektúry obytných budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: galéria fotografie, Prague, high-rise building, výšková budova, photo gallery, Praha, hybrid structure, bulvár, hybridná štruktúra, boulevard
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Erik Jakeš
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)