19. 9. 2019  23:28 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOLLÁROVÁ, L. -- ZÁVODNÝ, Ľ. Polyfunkčný obytný komplex, Bratislava – Petržalka. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Polyfunkčný obytný komplex, Bratislava – Petržalka
Anglický názov: Multifinctional Residential Complex, Bratislava - Petrzalka
Český názov:
Autor: Ing. arch. Lucia Kollárová
Ing. arch. Ľubomír Závodný
Pracovisko: Ústav architektúry obytných budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: urbanizmus, Petržalka, residential complex, apartment house, bytový dom, urbanism
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Lucia Kollárová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)