18. 9. 2019  9:07 Eugénia
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CZIKÓOVÁ, L. -- ŽITŇANSKÝ, M. Inspiration hostel: Umelecko-tvorivé centrum na Dunaji. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Inspiration hostel: Umelecko-tvorivé centrum na Dunaji
Anglický názov: Inspiration hostel: Art Center on the Danube
Český názov:
Autor: Ing. arch. Lívia Czikóová
doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Inšpirácia, retreat, Danube, umenie, Dunaj, galéria, culture, kultúra, art, inspiration, hostel, nature, gallery, Bratislava, architektúra, príroda
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Lívia Czikóová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)