16. 9. 2019  23:04 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TARHANIČOVÁ, M. -- ŽITŇANSKÝ, M. Inspiration hostel - Vniknutie do sveta umenia. Karloveské rameno Bratislava. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Inspiration hostel - Vniknutie do sveta umenia. Karloveské rameno Bratislava
Anglický názov: Inspiration Hostel - Entering into the world of art. Karloveské rameno Bratislava
Český názov:
Autor: Ing. arch. Martina Tarhaničová
doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Danube, Gallery, Dunaj, Hostel, Umelecké centrum, Výstavné priestory, Art centrum
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Martina Tarhaničová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)