16. 10. 2019  9:25 Vladimíra
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MÁTHÉ, D. -- ZÁVODNÝ, Ľ. Polyfunkčný obytný komplex, Bratislava – Petržalka. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Polyfunkčný obytný komplex, Bratislava – Petržalka
Anglický názov: Multifunctional Residential Complex, Bratislava - Petrzalka
Český názov:
Autor: Ing. arch. Dóra Máthé
Ing. arch. Ľubomír Závodný
Pracovisko: Ústav architektúry obytných budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: polyfunkcia, obytný komplex, Petržalka, habitation, residental complex, polyfunction
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Dóra Máthé
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)